Hiddinga computers en opleidingen

telef. 072 540 40 70, mobiel: 06 21 531 158
maandag - vrijdag tussen 9 en 18 uur
Home | Opleidingen | Verkoop | Shuttles | Onderhoud | Reparatie | G Data | Inhoud | Links | Contact | Alg.voorw.
D I S C L A I M E R
Deze disclaimer is van toepassing op de internetsites www.hiddinga-it.nl, www.opcomputercursus.nl en www.ouderenopcomputercursus.nl.

Wij streven er naar dat alle informatie op onze site correct, volledig en actueel is, maar garanderen dit niet. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Afbeeldingen zijn louter illustratief.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Hiddinga computers en opleidingen. Niets op deze site mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder onze toestemming. U mag de informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Hiddinga computers en opleidingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en gebruik van de websites waar links op onze site naar verwijzen.
- terug -
© copyright Hiddinga computers en opleidingen